VI SÄLJER DIN BÅT
Vi säljer din båt medan du använder den.
Du ska inte vara utan båt bara för att du vill sälja eller byta den. Du väljer givetvis själv om du önskar ha din båt
och använda den ​​eller så har vi den i vår försäljningshall.
 
En båtaffär kan bli en utdragen process beroende på vilken årstid du vill sälja den.
Ibland går vi därför utanför Sveriges gränser för att hitta rätt köpare.

Vi samarbetar vi med mäklare över hela Europa och givetvis så sköter vi om hela affären och ingen båt levereras
innan pengarna finns synliga på vårt kundkonto. När du bestämt dig för att sälja din båt eller vattenskoter så är det
viktigt att det sker på ett bekvämt och tryggt sätt för dig och din presumtiva köpare. 

 
Vi erbjuder tre alternativ till försäljning av din båt.
 
Alternativ 1.
Vi tar omhand om det praktiska med annonsering och visningar och säljer Din båt mot en försäljningsprovision (mellan 13-17 %
beroende på värde inklusive uppställningsplats vid mindre båtar, marknadsföring och försäkringar
). Försäljningspriset på ditt
objekt har vi bestämt tillsammans. Innan något köp kan ske måste du som ägare av båten godkänna köpet. Utöver vår provision
så tar vi en fast kostnad för uppläggning på våra försäljningskanaler på 3 000 kr. Denna kostnad debiteras direkt och återbetals
inte även om ni avbryter uppdraget. Vi skriver ett förmedlingsavtal med dig så juridiskt är det du som säljer din båt och står
ansvarig för den. Eventuella klagomål från nya ägaren hanterar du direkt med nya ägaren. 
 
I vårt uppdrag som regleras av ett förmedlingsavtal så garanterar vi inte något slutpris eller tid för försäljning. Du kan avsluta
förmedlingsuppdraget när du önskar och har vi båten i vår hall så kan du hämta hem din båt när helst du önskar. I och med detta
upplägg som bygger på en högre provision och en fast kostnad när båten är såld så tillkommer inga kostnader när du önskar
avsluta uppdraget.
 
Alternativ 2.
Vi tar omhand om det praktiska med annonsering och visningar och säljer Din båt mot en grundkostnad samt en  försäljningsprovision
(mellan 7-10 % beroende på värde inklusive uppställningsplats vid mindre båtar, marknadsföring och försäkringar). Försäljningspriset på
ditt objekt har vi bestämt tillsammans. Innan något köp kan ske måste du som ägare av båten godkänna köpet. Utöver vår provision så tar
vi en fast kostnad 9 000 kr vilket debiteras dig direkt. Vi skriver ett förmedlingsavtal med dig så juridiskt är det du som säljer din båt och
står ansvarig för den. Eventuella klagomål från nya ägaren hanterar i första hand vi direkt med nya ägaren men vid faktiska felaktigheter så
övergår ärendet över till er för reglering. 
 
I vårt uppdrag som regleras av ett förmedlingsavtal så garanterar vi inte något slutpris eller tid för försäljning. Du kan avsluta förmedlings-
uppdraget när du önskar och har vi båten i vår hall så kan du hämta hem din båt när helst du önskar. I och med detta upplägg som bygger
på en högre provision och en fast kostnad när båten är såld så tillkommer inga kostnader när du önskar avsluta uppdraget.
 Grundpenningen som du har betalt på 9 000 kr är dock då förbrukad.
 
Alternativ 3.
Det sista alternativ är för er som önskar en snabb, smidig försäljning av er båt. Då köper vi in den direkt av Er. Ni har då pengarna på 
Ert konto inom senast fem bankdagar. En stor fördel med detta upplägg är att ni slipper allt iordningställande av båten samt
reklamationsrisker och klagomål. Ni säljer båten i befintligt skick. Vi tar på oss allt arbete och risker med objektet. Men ni får inte
lika bra betalt som när vi tar på oss att förmedla båten åt Er.

Vi erbjuder en väletablerad säljorganisation och garanterar dig som säljare men också som köpare, kvalitetssäkring i hanteringen. 
Vi har SVEDEA ansvarsförsäkring Varudeklaration och transparant kontraktsskrivning för att minimera risk till missförstånd och reklamationer. 


Kontakta oss för mera info på 0703-43 43 23 eller info@mg-oresund.se